1- Kulak eğitimine çok önem veriniz . Küçük yaslarda sesleri ve tonaliteleri tanımaya çalışınız . Bir kilise çanının , pencere caminin ve kus cıvıltılarının verdiği sesleri tanımaya çalışınız .

2- Gamlara ve öteki parmak alıştırmalarına sürekli çalışın .Ancak ileri yaslara kadar günde birkaç saatini teknik çalışmaya vererek böylelikle olgun bir icra gücüne ulaşacağını sananlar çoktur ; bu durum, alfabeyi her gün biraz daha hızlı okumak için uğraşmaya benzer . Zamanınızı daha iyi kullanınız .

3- İyi sayınız . Nice virtüözlerin icrası, sarhoş bir adamın yürüyüşüne benzer . Onlardan olmayınız

4- Armoni kurallarını erken öğreniniz .

5- Müzik teorisi, şifreli bas, kontrpuan gibi şeylerden ürkmeyiniz . Onlarla dost olunuz . Karşılığında dostluk göreceksiniz .

6- Yarım yamalak çalışmayınız . Her zaman istekle çalışınız ve eserleri hiçbir zaman yarim bırakmayınız .

7- Ağırlaşmak ve acele etmek iki temel hatadır .

8- Kolay eserleri iyi ve güzel bir biçimde çalmaya çaba gösteriniz . Bu, güç bir eseri çalmaktan daha iyidir .

9- Her zaman iyi akort edilmiş çalgı üzerinde çalışınız .

10- Bir eseri yalnız parmaklarla öğrenmek yeterli değildir: Onu çalgısız, şarkı halinde de söyleyebilmelisiniz . Hayal gücünüzü çalıştırınız; öyle ki, bir eserin yalnız melodisini değil, armonisini ve akorlarını da ezbere almalısınız .

11- Sesiniz az da olsa, eseri çalgının yardımı olmadan ilk görüşte okumaya alışınız; böylelikle kulağın duyarlılığı daima artacaktır. İyi bir sesiniz varsa, onu geliştirmek fırsatını kaçırmayınız. Bunu doğanın size bağışladığı büyük bir armağan olarak değerlendiriniz .

12- Kağıt üzerinde yazılı müziği anlayabilecek düzeye çıkılmalıdır .

13- Çalarken sizi dinleyenlerle ilgilenmeyiniz .

14- Yanınızda hep bir üstat sizi dinliyormuş gibi çalınız .

15- Karşınıza ilk defa olarak çalacağınız bir eser çıkarsa, onu önce okuyunuz .

16- Günlük müzik çalışmanızdan sonra yorgunluk hissediyorsanız, ısrar etmeyiniz. İsteksiz ve neşesiz çalışmaktansa, dinlenmek daha iyidir.

17- Yaş ilerledikçe eserleri "modası var" diye çalmayınız .Vakit kıymetlidir . Güzel eserlerin hepsini öğrenmek gerekseydi yüz kez yaşamanız gerekirdi .

18- Sadece şekerli besinler çocukları güçlü birer insan yapamaz . Vücut gibi zekanın gıdası da basit ve kuvvetlendirici olmalıdır . Büyük besteciler kendilerinden sonra gelenleri düşünmüşlerdir : Onlara başvurunuz .

19- Kötü eserleri yazmamalısınız; onları reddetmelisiniz .

20- Kötü eserleri ne çalınız, ne de, mecbur kalmadıkça dinleyiniz .

21- İcrada " gösterişli çalışa " özenmeyiniz . Eserde bestecinin düşünmüş olduğu etkileri ifade etmeye çabalayınız . Başka şey aranmamalıdır . Fazlası karikatür olur .

22- Tanınmış bestecilerin eserlerinde değişiklik yapmak, bazı sesleri çıkarmak veya aralara yeni çalış üslubuna uygun süslemeler sokuşturmak ayıp sayılmalıdır . Böyle şeyler sanata yapılacak en büyük hakaretlerdir .

23- Çalışacağınız eserlerin seçimi konusunda daha deneyimli müzisyenlere danışınız, zamandan kazanırsınız .

24- Büyük bestecilerin önemli eserlerini giderek tanımalısınız .

25- Kendilerine büyük virtüöz süsü vermiş olan kimselerin topladıkları alkış, sizi yanlış yola sürüklemesin . Halkın övgüsünden çok, sanatkarın takdirine önem veriniz .

26- Bütün moda haline gelmiş şeyler, o modanın değişmesiyle ortadan kalkarlar; onları kullanmakla ihtiyarlığınıza kadar devam ederseniz dar fikirli olursunuz, kimse size önem vermez .

27- Sunun bunun önünde çalmak yarar değil zarar verir . Önünde çalacağınız kimseleri seçiniz;fakat kendinizi mahcup düşürteceğini hissettiğiniz bir eseri çalmayınız .

28- Düo, trio, vs. gibi" beraber çalma " fırsatını kaçırmayınız . Bu, çalışınızı akıcı ve hareketli bir hale getirir .

29- Herkes birinci keman çalmak isteseydi hiç bir orkestra kurulamazdı . Her müzisyen kendi yerini bulmalıdır .

30- Çaldığınız aleti seviniz, fakat " bir tanedir " , " en yükseğidir " diye böbürlenmeyiniz . O alet gibi başka aletlerin de olduğunu ve hepsinin onun kadar iyi olduklarını unutmayınız . Sunu da unutmayalım ki, ses sanatkarları vardır ve en yüksek müzik, koro ve orkestra ile ifade edilir .

31- Yaslandıkça virtüözlük hevesinden çok " partisyonlar "la ilgileniniz .

32- Bilhassa Bach'in füglerini dikkatle çalınız . Onun " kırk sekiz " prelüd ve fügü günlük ekmeğiniz olsun ! Böylelikle iyi bir müzisyen olursunuz .

33- Arkadaşlarınız arasında, sizden daha çok bilenleri arayınız .

34- Müzik çalışmalarınızdan yoruldukça, dinlenmek için şiir okuyunuz . Sık sık açık havada gezininiz .

35- Sarkıcılardan çok şey öğrenebilirsiniz, fakat her söylediklerine inanmayınız .

36- Dünya büyüktür . Alçakgönüllü olunuz . Sizden öncekilerin düşünüp bulamadıklarını siz de henüz keşfedemediniz . Eğer keşfettiyseniz, bunu başkalarıyla paylaşacağınız bir tanrı hediyesi olarak düşününüz .

37- Müzik tarihini öğrenmek -çeşitli devirlerin şaheserlerini dinlemek şartıyla- sizi kibir ve gösterişten çabucak kurtaracaktır .

38- Org aletini çalmak fırsatını kaçırmayınız . Bestecinin kötüsünü ve tekniğin kusurlarını belirten biricik alet org' dur .

39- Korolarda şarkı söyleyiniz, bilhassa orta partileri söyleyiniz . Bu, müzik kültürünüzü geliştirecektir .

40- Müzisyen olmak ne demektir ? Eseri, gözler notada, güçlükle bitirebiliyorsanız; ( sayfa çeviren yanlışlıkla bir yerine iki çevirince ) esere devam edemeyip yarıda kalırsanız, müzisyen sayılmazsınız .Buna karşılık yeni bir eseri çalarken ilerde ne geleceğini az çok tahmin edebilirsiniz; bildiğiniz bir eser zihninize yerleşmişse; yani, bir kelime ile, müzigi yalniz parmaklarınızla değil, kafanızda ve kalbinizde hissedebiliyorsanız, iste o zaman " müzisyen " sıfatını kazanabilirsiniz .

41- Önemli, iyi bir müzikçi olmanın sırrı nedir? Aziz öğrenci, en önemli şey, iyi bir kulağa ve çabuk kavrama yeteneğine sahip bulunmaktır . Yetenek gelişebilir ve yükselebilir de . Bu üstünlükler ise, günlerce kapanıp mekanik çalışmalara bağlanmakla değil, geniş müzik ilişkileri ve sık sık koro ve orkestra dinlemekle sağlanır .

42- İnsan sesinin sınırlarını ve dört çeşidini erkenden ve doğru olarak öğreniniz: Koroda bunları iyi izleyiniz . Sesin hangi kısımlarda kuvvetli, hangi yerlerde hafif ve yumuşak çıktığını dikkatle izleyiniz .

43- Halk şarkılarını iyi dinleyiniz; bunlar en güzel melodilerin kaynağıdır ve her milletin karakterini taşırlar .

44- Eski anahtarlarla okumayı hemen öğreniniz . Aksi taktirde geçmiş zamanların birçok hazinelerini keşfedemeyeceksiniz .

45- Erkenden, değişik aletlerin ses renklerini ve karakterlerini inceleyiniz; her birinin özel sesini kulağınızda duymaya çalısınız .

46- İyi operalar seyrediniz .

47- Eski şeylere karşı sevgi besleyiniz; fakat, yeniler içinde içten olunuz . Tanımadığınız kişiler hakkında araştırmadan hüküm vermeyiniz .

48- Bir eser hakkındaki kararınızı daha ilk dinleyişte vermeyiniz; ilkten hoşa giden her şey muhakkak iyi olmayabilir . Ustaların eserleri incelenmelidir . Birçok gerçeği ancak yaşlandıkça anlayacaksınız .

49- Bestler hakkında hüküm yürütürken, " gerçek sanat severler için yazılan " ile " amatörleri eğlendirmek amacıyla yazılan " eserleri ayırt etmelisiniz . Birincilerin tarafını tutunuz, diğerlerine karşı öfke göstermeyiniz .

50- " Melodi ", amatörlerin " harp şarkısı " dır . Ve doğrusunu söylemek lazım gelirse melodisiz müzik de olmaz . Fakat, melodiyi hangi anlamda anladıklarına dikkat ediniz; onlarca " melodi ", yalnız kolayca anlaşılabilen ve hoş bir ritmi olanıdır . Başka çeşit melodiler de vardır . Bach, Mozart ve Beethoven' i dinlediğiniz zaman böylesine melodiler bin bir değişik renklerle karşınıza çıkar . İtalyan opera melodilerinden az zaman sonra bıkacaksınız .

51- Eğer piyanoda küçük melodiler sıralayabiliyorsanız, bu az da olsa bir basari sayılır; bu melodiler eğer içten ve eğer piyanonun yardımı olmaksızın geliyorsa daha çok sevininiz, çünkü, bu sizin müzik duygunuzu canlandıracaktır . Parmaklar, kafanın istediğini yapmalıdırlar, tersi olamaz .

52- Bestelemeye başlayınca her şeyi kafadan yapınız . Bir eseri iyice meydana çıkarmadan alet üzerinde çalmayınız . Müzik eğer ruhunuzdan fışkırmışsa, eğer onu tamamen hissetmişseniz, başkalarını da etkileyecektir .

53- Doğuştan geniş bir hayal gücüne sahipseniz, yalnız kaldığınız saatlerde piyanoya oturup içinizde yanan ateşi armonilerle ifade etmeye gayret ediniz; ve hisleriniz ne kadar gizli olurlarsa ( sihirli alemlere dalar gibi olduğunuz anlarda ) armoni dünyası da size o kadar esrarengiz görünecektir . Böyle saatler gençliğin en mutlu anlarıdır . Fakat sizi yanlış yollara götürecek, kuvvet ve zamanınızı hayallerle kaybettirecek duygulara kendinizi çok kaptırmaktan kaçınınız . Bir eserin hazırlanması ve temiz ifade kudreti yalnız belli ve açık bir yazı şekliyle elde edilir . Öyleyse hayalci olacağınıza kaleminizi işletiniz .

54- Orkestra idaresi sanatıyla meşgul ol . İyi orkestra şeflerini sık seyret; hatta yönetimi zihninde kendi kendine ve beraberce yap . Bu seni doğruluğa götürecektir.

55- Sanatları ve bilimi öğrendiğin gibi hayati da incele .

56- Ahlak kuralları sanat yasalarının aynıdır .

57- Çalışkanlık ve azim sayesinde daima yükseleceksin .

58- Birkaç kuruş kıymetinde olan bir kilo demirle binlerce saat yayı yapılıyor; böylelikle bu demirin değeri yüz bin defa artıyor . Tanrının sana ihsan ettiği kiloyu dikkat ve azami yararla kullan .

59- İstek olmazsa sanatta doğruluğa erişilemez .

60- Sanat yalnız zenginlerin yapabileceği bir şey değildir . Her zaman daha büyük bir artist olmaya gayret et; diğer isteklerin kendiliğinden olacaktır .

61- Bir eserin ruhunu ancak onun formunu anladıktan sonra kavrayacaksın .

62- Dahiyi belki de yalnız dahi olan anlar .

63- Olgun bir müzikçi, " en karışık bir orkestra eserinin notasını ilk dinleyişte göz önüne getirebilmeli " denilmiştir . Bu, düşünülebilecek en yüksek düzeydir .

64- Öğrenmenin sonu yoktur .