Sevgili veliler;

Müzik yetenekleri ne olursa olsun, her çocuğun kulağında müzik vardır ve her çocuk müzikle ilgili en az bir etkinliği yaşamına katmaktan keyif alacaktır. Bu keyif ileri yaşlarında bir enstürman çalmak, şarkı söylemek, dans etmek, müzik dinlemek olarak devam edecektir. Çocuğu buna yönlendirmek ve genel bir müzik sevgisi aşılamak görevi önce aileye sonrasında ise okula düşmektedir.

Bu sorumluluğu yerine getirmek topluma sağlıklı ve öz-güveni yüksek bireyler kazandırmak anlamında etkili olacaktır.

Müzik gerek sosyalleşmek ve gerek iletişim becerilerini geliştirmek için en keyifli ve sanatsal yollardan biridir.

Her insan farklıdır. Ancak aynı amaca yürürken herkes kendi yolunu çizecektir. Önemli olan herkesin kendine uygun çalışma planını oluşturması sınırlarını tanımlayabilmesidir.

Müzik eğitiminin kendini iyi ifade etme, yaratıcılık ve duygularını aktarabilme yetilerini geliştirdiği bilinmektedir.

Müzik eğitimi esnasında yeteneğini geliştirmeye çalışan kişi hiç fark etmeden kişiliğini geliştirmekte ve öz-saygısını arttırmaktadır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi müzik çalışması ile paralel olarak yürütülen ekip çalışması çocukların okul içindeki uyumuna ve arkadaş & aile ilişkilerine de olumlu yansımaktadır.

Çocuklarımızın bir müzik enstürmanında bir müzik parçasını çalışırken harcadığı zaman performansına yansımaya başladıkça motivasyonu artacak ve başarısı kaçınılmaz olacaktır.

Müzik çalışmaları ile kazandığı bu disiplin ise sonrasında onun tüm başarılarının temelini oluşturacaktır.

Disiplinli çalışma amaçlanan her hedefin ulaşılmasındaki temel unsurlardandır.

Ortaokul ögrencileri arasında müzik derslerindeki basarı düzeyiyle ilgili yapılmıs arastırmalar, yaş ve sınıf seviyeleri yükseldikçe öğrencilerin müziğe karşı gösterdikleri çabada bir düsüs oldugunu göstermektedir.

Bu bağlamda, erken yaslarda gelistirilen müzik eğitimi bireyin tüm yasamını sekillendirici özellikler tasır.

Müzik konusunda da doğuştan yetenekli olmak gerekmiyor. Disiplinli ve planlı çalışarak günün birinde en iyi olmak bile mümkün olabilir.

Sunay Zengin
10 Haziran 2010